Täby Brandskyddsteknik

  • Säkra tunnlar

”Tunnelbyggare i hela Europa och andra delar av världen anlitar TBT för inventering av behov, materialval och projektering samt utförandet av brandskydd. Vi utför även utrymningsdörrar, bullerskydd samt estetisk inklädnad”

Konrad Aurin, Sektion Tunnlar, Täby Brandskyddsteknik

Människor som färdas eller vistas i tunnlar och andra utrymmen under jord har rätt att ställa extra höga krav på förebyggande och aktiv brandsäkerhet.
TBT:s Tunnel-sektion har gedigen erfarenhet inom detta område, och ett nära samarbete med tunnelbyggare, samhällsplanerare, forskare, konsulter och tillverkare av moderna material, produkter och system för effektivt brandskydd.
Våra tjänster inom detta område inkluderar behovsinventering, planering, genomförande och samordning med avseende på såväl brandskydd som andra funktionella och rent estetiska aspekter i samband med tunnelarbeten.

CITYTUNNELN – STOCKHOLM

Citybanan är en ca 6 km lång järnvägstunnel som byggs under Stockholms innerstad på uppdrag av Trafikverket. Bygget startades efter flera års projektering 2009 och beräknas vara klart under 2016. Utöver de dubbla spårtunnlarna byggs bland annat en service- och räddningstunnel.
I början av 2014 anlitade Totalentrepenörerna Täby Brandskyddsteknik för att se över brandskyddet och åtgärda eventuella brister i detta. Denna översyn resulterade i relativt omfattande ändringar i de ursprungliga planritningarna – inte bara för att säkerställa ett fullgott brandskydd, utan även för att eliminera onödiga kostnader.

VÄRLDSLEDANDE KOMPETENS

Kraven på brandsäkerhet är extra höga i tunnlar, bergrum, garage och andra utrymmen under jord. Täby Brandskyddsteknik har världsledande kompetens inom detta område.

VÅRA TJÄNSTER

Vårt tunnelteam anlitas ofta av entreprenörer i andra länder för att utföra brandskydd inom infrastruktur. Vi genomför även andra typer av funktionell och estetisk ytbehandling i utrymmen under jord.

VIDEO

I dessa videos kan du följa hur vi från Täby Brandskyddsteknik arbetar med tunnel uppdrag.

SE FILMERNA

Film om tunnelprojekt i Österrike

Film på engelska utan undertexter.

 

Film på engelska med tyska undertexter.

Om brandskydd i tunnlar

Vid en brand upphettas den bärande betongen i tunneltak och väggar mycket snabbt. Inom några minuter kan temperaturen i betongen uppgå till närmare 1200°C. Den fukt som finns i betongens ytskikt förångas direkt, i övrigt söker den sig inåt och en stor del ansamlas vid armeringsjärnet. Fukten expanderar och betongen brister med explosionsartad kraft varvid tunneln i många fall rasar samman.

Att minimera risken för ett sådant förlopp är den i särklass viktigaste aspekten av brandskydd i tunnlar, och det är inom detta område Täby Brandskyddsteknik har världsledande kompetens.

Tjänster

Vi på TBT har världsledande kompetens inom brandskydd av tunnlar, och anlitas ofta av tunnelbyggare runt om i världen för att öka säkerheten och eliminera onödiga kostnader.

Utöver det livsviktiga arbetet med att brandsäkra själva betongen i tunnelns tak och väggar (Läs: ”Om brandskydd i tunnlar”), erbjuder vi alla förekommande produkter och tjänster för förebyggande och aktivt brandskydd i övriga konstruktioner, inklusive:

  • Brandisolering, brandmålning och sektionering
  • Rökgastunnlar och utrymningsdörrar
  • Nödbelysning, nöd-och utrymningskyltar mm
  • Larm, släckutrustning, första hjälpen mm.

Vi utför även

  • Bullerdämpande åtgärder
  • Estetisk behandling av alla normalt förekommande ytskikt, med eller utan underliggande brandskydd.

Filmer

Körning i Söderledstunneln

PDF-dokument

TBT Omega-profil 50 & L-profil 50

 

omega-bros

Ladda hem och läs broschyren om TBT Omega-profil 50 & L-profil 50.

Tunneling Journal

 

Ladda hem artikeln i tidskriften ”Tunnelling Journal” om vårat arbete med Söderledstunneln.

Nyheter

Tunnel Léopold II aka Annie Cordy

The renovation works in the longest tunnel in Belgium are now completed! For us, it meant: 33 months of work… Läs mer

Gården

TBT hjälper Sparre Vreede Partners AB med deras projekt Gården i Uppsala, som är en nyproduktion av 33 lägenheter i… Läs mer

Cederhusen

TBT hjälper Veidekke Entreprenad AB med brandskyddsmålning av bärandekonstruktion samt brand och ljudtätning inom  Cederhusen. Cederhusen i Hagastaden kommer att… Läs mer

Pepparrotsbadet

Pepparrotsbadet i Enköping kommer bli ett familjebadhus med upplevelsedel, relaxavdelning, bubbellagun, och rutschkana. TBT hjälper Cobab med brandskydd av bärandestål… Läs mer

© TÄBY BRANDSKYDDSTEKNIK AB 2022