Täby Brandskyddsteknik

TBT Firestop 110

En expanderande brandklassad grafitfog för tätning av plaströr, kablar och öppningar i brandcellsskiljande byggnadsdelar, massiva byggnadsdelar (väggar och bjälklag) i lättbetong, betong tegel eller motsvarande samt lättväggar (gipsväggar).

Produkten är godkänd av Byggvarubedömningen. Produkten har även VOC och LEED certifikat.

Syftet med VOC är att minska utsläppen av lättflyktiga organiska föreningar.

LEED är det miljöcertifieringssystem för byggnader som har störst spridning i världen.

© TÄBY BRANDSKYDDSTEKNIK AB 2022