Täby Brandskyddsteknik

19 oktober, 2020

Styrpinnen 23

Tillbyggnad av kontorshus, fastigheten Styrpinnen 23 i centrala Stockholm som är blåklassad genomgår nu en omfattande totalrenovering och grundförstärkning.

Tekniska system byts ut och lokalerna moderniseras samt anpassas till nya och befintliga hyresgäster.

TBT utför på uppdrag av In3prenör AB brandskydd av bärandestål samt brand och ljudtätning. Bild: objektvision.se

Dela den här artikeln

© TÄBY BRANDSKYDDSTEKNIK AB 2022