Constrera bygger Villa Magnolia, ett nytt vård- och omsorgsboende med en spännande arkitektur, byggnaden blir fem våningar hög och ska rymma 74 vårdboendelägenheter och 21 lägenheter för unga, belägna på entréplanet. TBT hjälper till med brandskydd av stål samt brand och ljudtätningar. Bild www.constrera.se