TBT utför brand och ljudtätning samt brandskydd av bärande stålkonstruktioner åt Zengun inom objektet T29.
Bild: reflexark.se