Sporthotellet Uppsala

7 september 2017
|
,

TBT utför brand och ljudtätning åt Uppsala Sporthotell AB inom Sporthotellet Uppsala.
Bild: kalixlive.se