Rosendals förskola

29 januari 2019
|
, , ,

Rosendal är en ny stadsdel nära centrala Uppsala, där COBAB nu har fått förtroendet att uppföra en ny förskola på ca 1430kvm med plats för 108 barn samt tillagningskök.
Förskolan byggs enligt krav för miljöbyggnad silver bl.a. genom solcellsanläggningar på taket, snålsparande armatur, ledbelysning och sedumtak.
TBT utför brand och ljud tätningar samt brandskydd av bärandestål.
Bild: cobab.se