TBT utför ljud och brandtätning samt brandskydd av bärande stålkonstruktioner inom den nya Lindbackens skola i Uppsalas nya stadsdel Lindbacken åt Veidekke.
Bild: veidekke.se