TBT utför brand och ljudtätning samt brandskydd av bärande stålkonstruktioner åt MVB Öst AB inom Kv. Spejaren 5.
Bild: castellum.se