Kv. Skulptören

6 mars 2017
|
,

TBT utför brandskyddsinklädnad av stål i parkeringshus inom Kv. Skulptören i Uppsala.