TBT har fått i uppdrag att utföra brand & ljudtätning samt brandskydd av bärande stål inom Neo – Kv. Medicinaren 25.