Inom Skanskas projekt Juvelen i Uppsala fortskrider arbetet med brandskyddet av 1400 m2 takyta.
Trp plåt ska isoleras och samtliga takbalkar ska brandskyddsmålas.