Karlberg

16 augusti 2019
|
,

Skanska bygger åt Försvarsmakten ett nytt elevhem som rymmer 150 elevrum för kadetterna på militärhögskolan Karlberg. TBT hjälper till med brand och ljudtätning.

Bild: fortv.episerverhosting.com