Hjorthagshallen

6 augusti 2018
|
, ,

TBT hjälper MVB Öst AB med brand och ljudtätning samt brandskydd av bärande stålkonstruktioner inom deras nya projekt Hjorthagshallen, idrottshallen som är en s.k. multihall byggs i två plan.
Bild: mvbab.se