Danderyds Sjukhus Byggnad 38

7 februari 2017
|
, ,

TBT utför brand och ljudtätning samt brandskydd av bärande stålkonstruktioner åt BTH Bygg AB inom Danderyds Sjukhus Byggnad 38.

På bilden gjuter Björn och Fredrik igen ett av flera större ventilationsschakt.