Campus Flemingsberg

29 januari 2019
|
, , ,

Arcona utför hyresgästanpassning inom Campus Flemingsberg med anledning av att Widerströmska gymnasiet ska flytta in i Forskningshuset Neo. TBT utför brand och ljud tätningar.
Bild: huddinge.se