Kv. Påsen 7

18 september 2020
|
,

Den befintliga industribyggnaden Kv. Påsen 7 i Hammarby Sjöstad uppfördes på 50-talet för att inrymma en glasfabrik. Därefter har fastigheten varit kontor.

Byggnaden ska nu kompletteras med en påbyggnad om 4 våningar och befintliga ytor kommer att renoveras. Fastigheten kommer efter påbyggnaden att ha ca 6 000 kvm lokalyta fördelade i sju plan. I projektet ingår dessutom en ombyggnad av befintlig lågdel till fem stycken unika stadsradhus med vardera två plan.

TBT utför på uppdrag av MVB Öst AB brandskydd av bärandestål samt brand och ljudtätning.

Bild: mvbab,se