Kv. Gångaren 15

2 maj 2019
|
,

Serneke ska hyresgästanpassa Kv. Gångaren 15, TBT brand och ljudtätar samt brandskyddar stål. Bild: serneke.se