Brandtätning samt brandskydd i Kv. Torsplan 2

25 februari 2016
|
,

I Kv. Torsplan 2 utför TBT åt NCC brandtätning samt brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Bild: ncc.se