AC Marriott Hotel Ulriksdal

4 juni 2019
|

TBT hjälper Constrera med brandskydd av stål, när dom bygger det nya AC Marriott Hotel Ulriksdal, innehållande 223 rum, konferens, restaurang & spa.
Bild: fastighetsvarlden.se