AGA depån

14 juni 2017
|
,

TBT utför brandskyddsarbeten åt Heving & Hägglund AB/Reomti AB inom SL´s AGA depån på Lidingö.
Bild: bbh.se