Rådgivning & utbildning

Boverkets byggnadsregler (BBR)

Det regelverk som gäller för brandtätning anges i Boverkets Byggnads Regler (BBR) där det framgår att en installation som genombryter en brandklassad byggnadsdel ej får försämra byggnadsdelens motståndskraft mot brandpåverkan.

Byggnader delas därför upp i brandceller som är konstruerade för att motstå brand under angiven tid t ex, EI30, EI60, EI90 samt EI120.

Bokstäverna står för följande egenskaper, E = integritet (täthet) och I = isolering, oavsett typ av installation. VVS-, EL- eller Ventilation som genombryter brandcellen skall denna vara tätad på ett riktigt sätt för att inte bli en svag punkt.