Rådgivning & utbildning

Information och kunskap om hur man förebygger brand, och hur man ska agera om brand uppstår – det är A och O inom all förebyggande brandsäkerhet. TBT erbjuder ett brett program av kurser och seminarier för såväl byggentreprenörer som fastighetsägare, hyresgäster och konsulter.

”Allt brandskyddsarbete och brandsäkerhet börjar med kunskap, och vi delar gärna med oss av våra insikter och erfarenheter. Ju tidigare i projektet, desto större möjlighet att spara tid och pengar.”

Arne Holm, Täby BrandskyddsTeknik

Inventering och rådgivning

Genom att i förebyggande syfte låta inventera befintliga fastigheter kan ni förebygga en potentiellt förödande brandsituation. Vi kan:

  • Inventera fastigheter och ge en helhetsbild av brandskyddet
  • Kontrollera det befintliga brandskyddet i detalj
  • Upprätta åtgärdsförslag
  • Utföra byggnadstekniskt brandskydd och redovisa/dokumentera åtgärderna

Upprätta eller revidera era rutiner för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Företagsanpassade kurser

Vi genomför även anpassade kurser och seminarier för företag och institutioner med särskilda behov, förutsättningar och intressen.

Dessa kan genomföras i större eller mindre grupper i kundens eller av oss anvisade lokaler.

Vill du veta mer om hur vi på TBT kan hjälpa er?