Täby Brandskyddsteknik

TBT Firestop Compo

Brandtätning, Brandskyddsmassa – Marknadens enklaste produkt

TBT brandskyddsmassa är en gipsbaserad brandskyddsmassa avsedd för brandtätning av genomföringar i bjälklag/väggar av betong, lättbetong och tegel. Massan är godkänd för brandtätning i gipsväggar utan kortlingar i hålkanter.

TBT Firestop Compo är kanske en av marknadens enklaste system och är godkänd av Byggvarubedömningen.

  • Typgodkänt för genomgående och bruten isolering på ventilationskanaler och VVS-rör
  • Godkänd för montering utan väggförstärkning
  • Ljudklassad – testad hos DNV Ingemansson
  • Kabelstegar behöver inte kapas vid genombrott av brandceller
  • Brandteknisk klass El 60 uppnås redan med 30mm brandskyddsmassa
  • Prefabricerade block finns även för större igensättningar
  • Kan utföras gångbart

TBT brandskyddsmassa innehåller inga hälsoskadliga ämnen.

© TÄBY BRANDSKYDDSTEKNIK AB 2022