Passivt brandskydd

Stöbich Brandskyddsväv för elkablar

För verksamheter, såsom kärnkraftverk, sjukhus, raffinaderier, tunnelbanor, skolor och industri finns det krav på att elkablar inte ska kunna orsaka brand genom antändning. Det finns dessutom krav på att ej brandklassade elkablar, eller el-ledningar, ska ha brandskydd. Som stolt samarbetspartner med Stöbich har vi på TBT brandskyddsväv för elkablar.

Stöbish Brandskyddsväv för elkablar

Hapuflamstöd

Hapuflamstöd är en rutmönstrad brandskyddsväv med en patenterad elastisk beläggning som expanderar vid höga temperaturer. Då väven expanderar skyddar den kablar och ledningar vid en eventuell uppstående brand. Väven förhindrar eller fördröjer ett strömavbrott i brandförloppets tidiga skede och förhindrar brandutvecklingen i elklablar och ledningar. Hampuflam är mycket lätt att sätta fast och det enda verktyg som behövs är en sax.

Vill du veta mer om Stöbich brandskyddsväv för elkablar

Välkommen att kontakta oss för din brandsäkerhet.