Passivt brandskydd

Brandtätning

Att brandtäta går ut på att skydda utrymmen genom att förhindra eld och rök från att spridas. Genom att brandtäta genomföringar och hålutrymmen i en brandcell förhindras eld- och rökgasspridning vilket möjliggör en säker utrymning samt begränsning av brandens spridning till angränsande utrymmen.

Hur fungerar en brandtätning?

Genom att brandtäta genomföringar och hålutrymmen i en brandcell förhindras eld- och rökgasspridning vilket möjliggör en säker utrymning. En brandcell måste vara helt tät för att kunna fungera på ett korrekt sätt. Det regelverk som gäller för brandtätning anges i Boverkets byggregler (BBR) där det framgår att en installation som genombryter en brandklassad byggnadsdel ej får försämra byggnadsdelens motståndskraft mot brandpåverkan. Byggnader delas upp i brandceller som är konstruerade för att motstå brand under angiven tid, t. ex EI30, EI60, EI90 och EI120.

Bokstäverna står för följande egenskaper, E = integritet (täthet) och I = isolering.

 

Boverkets byggregler, BBR

Läs mer

Brandtätning med TBT® Firestop

TBT använder huvudsakligen TBT Firestop® brandtätningsprodukter. Vid rörgenomföringar och övriga installationsgenomföringar mellan brandceller appliceras TBT Firestop® produkter som i händelse av brand säkrar brandcellens funktion. Produkterna är godkända i Byggvarubedömningen, Sunda Hus och Svanens Husproduktportal. Denna produkt är lämplig för extrema miljöer såsom tunnlar, vägmiljöer etc.

Firestop brandtätning med olika specialinriktningar

  • TBT® Firestop Compo – en mycket användarvänlig gipsbaserad brandskyddsmassa för brandtätning i väggar och bjälklag.
  • TBT® Firestop 50 – en brandklassad akrylfog för fogning och brandtätning i väggar och bjälklag.
  • TBT® Firestop 110 – en speciallt utvecklad grafitfog för att klara svårare installationsgenomföringar som t. ex större kablar eller kablar i bunt, plaströr och rörgenomföringar med cellgummi.
  • TBT® Firestop tunnel – en fogmassa som är brandklassad och beständig mot fukt, ålder, vägsalt och frost, samt temperaturbeständig mellan -30°C och +150°C.
  • Rörgenomföringar av cellgummi.

Hör av er till oss för en professionell brandtätning!

Vi på TBT hjälper er med korrekt utförd brandtätning