Passivt brandskydd

Brandsektionering

I samarbete med Stöbich (tidigare Previs) erbjuder Täby BrandskyddsTeknik effektiva branddukar, brandjalusier, brandluckor, brandgardiner och rökgardiner för en smidig brandsektionering. Brandgardiner har flera fördelar då de passar in i de flesta miljöer, även platser där det ställs extra höga estetiska krav. Självklart är samtliga brandsektionerings-produkter vi erbjuder, godkända enligt Boverkets krav.

Brandgardiner, branddukar och rökgardiner

Brandgardiner och rökgardiner har många fördelar:

  • Brandgardiner gör det enkelt att kombinera ett effektivt brandskydd med en välbevarad estetisk öppen känsla och funktionalitet i rummet. Brandgardinerna syns först när de aktiveras, vilket möjliggör mycket diskreta men ändå säkra och effektiva lösningar.
  • Det finns brandgardiner som går att använda i  större dörröppningar och utrymmen, och mindre horisontella branddukar för brandsektionering av bjälklagsöppningar och liknande.
  • Rök- och brandgardiner rekommenderas ofta till offentliga eller större lokaler där många personer vistas.

Täby BrandskyddsTeknik erbjuder ett komplett sortiment – och montage av – rök- och brandgardiner, samt av tillfälliga/provisoriska brandsektioneringar med brandduk. Samtliga av våra produkter för brandsektionering uppfyller klasserna Sa och Sm.

Ta hjälp av oss på TBT!

Låt oss hjälpa er att komma igång med ert brandskyddsarbete! Välkommen att kontakta oss på TBT.