Passivt brandskydd

Brandisolering

Som en del av ett förebyggande passivt brandskydd och som alternativ till brandskyddsmålning av bärande konstruktioner, kan man även använda sig av en brandklassad isolering. Brandisoleringen kommer i form av stenullsisolering eller olika typer av inklädnadsskivor, till exempel gips eller kalciumsilikat. Täby BrandskyddsTeknik utför brandisolering av bärande konstruktioner som riskerar att kollapsa vid brand. Detta kan vara stål eller betongpelare och balkar, bjälklag samt andra bärande konstruktionsdelar.

Brandklassad isolering och dimensionering av brandskyddsmaterial

Brandteknisk dimensionering av brandskyddsmaterial beror på samma parametrar som vid dimensionering av brandskyddsfärg. Det vill säga typ av byggnad, statiskt utnyttjande samt F/A.

Brandskydd av ytskikt delas in enligt följande klassificeringar:

  • Europa Standard B-s1,
  • dO (fd Ytskikt klass 1),
  • tändskyddande beklädnad.

Att brandskyddet av ytskikt inom en brandcell är optimerat, är avgörande för att rökutveckling och brandspridning under brandens inledande skede ska kunna begränsas.

Låt oss hjälpa er att starta upp ert brandskyddsarbete, ta kontakt med oss!