Täby Brandskyddsteknik

 • Ditt passiva brandskydd

”Vi på TBT har många års erfarenhet av förebyggande brandskydd, från inventering och planering till målning, isolering och sektionering.”

Thomas Wallén Sektionschef, Förebyggande brandskydd

RÅDGIVNING OCH UTBILDNING

Kunskap om såväl risker som effektiva skyddsåtgärder är en väsentlig del av ditt brandskydd. Vi kan hjälpa dig med:

 • Inventering av ditt befintligabrandskydd
 • Rådgivning om lämpliga åtgärder
 • Utbildning (Se vårt kursprogram)
 • Dokumentation

FÖREBYGGANDE SKYDD

Vi hjälper er med alla typer av brandskyddsåtgärder i alla typer av byggnader, infrastruktur, tunnlar mm. Ju tidigare i bygg- eller renoveringsprocessen vi kommer in, desto snabbare och mer kostnadseffektivt kan vi säkra ditt brandskydd.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Vi har lång erfarenhet av förebyggande brandskydd i samband med nybyggnation och ROT-projekt:

 • Brandtätning
 • Brandskyddsmålning
 • Brandisolering
 • Brandsektionering, mm

SÄKRA TUNNLAR

Kraven på brandsäkerhet är extra höga i tunnlar, bergrum och andra utrymmen under jord. Täby Brandskyddsteknik har världsledande kompetens inom detta område. Vi genomför även andra typer av funktionell och estetisk ytbehandling i tunnlar.

Brandtätning

TBT genomför professionell brandtätning i bjälklag och väggar.

Det regelverk som gäller för brandtätning anges i Boverkets Byggnads Regler (BBR) där det framgår att en installation som genombryter en brandklassad byggnadsdel ej får försämra byggnadsdelens motståndskraft mot brandpåverkan. Byggnader delas därför upp i brandceller som är konstruerade för att motstå brand under angiven tid t ex, EI30, EI60, EI90 samt EI120.

Bokstäverna står för följande egenskaper, E = integritet (täthet) och I = isolering, oavsett typ av installation. VVS-, EL- eller Ventilation som genombryter brandcellen skall denna vara tätad på ett riktigt sätt för att inte bli en svag punkt.

 

 

 

 

_D7W3663

Inventering

TBT kan inventera befintliga fastigheter för att förebygga uppkomsten av brandfarliga situationer. Beroende på uppdragsgivarens behov och önskemål kan vi:

 • Inventera den eller de aktuella fastigheterna för att få en helhetsbild av brandskyddet
 • Kontrollerar det befintliga brandskyddet och upprättar åtgärdsförslag
 • Utföra byggnadstekniskt brandskydd
 • Dokumentera och redovisa genomförda åtgärder
 • Upprätta eller revidera befintliga rutiner för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Brandskyddsmålning

Bärande stål, betong, trä, textil och övriga ytskikt

En bärande konstruktions brandmotstånd benämns med klassbeteckningar R30, R60, R90. R står för bärförmåga (resistance) och siffran anger den tid i minuter som till exempel konstruktionen uppfyller sin bärande funktion vid en brand.
Mängden brandskyddsfärg som appliceras för att uppnå förskriven brandteknisk klass beror på följande faktorer, typ av byggnad (en-, två eller flervåningsbyggnad) vilket bestämmer aktuell brandteknisk klass, konstruktionens statiska utnyttjande grad i lastfallet brand samt F/A = förhållandet mellan brandexponerad yta och tvärsnittsarea på aktuell stålprofil.
Utifrån dessa förutsättningar beräknas sedan färgmängd som krävs.
Vi är auktoriserade för brandskyddsmålning med Envirograf HWO1 och HWO2 vilket ger El klass av trä. Klarar även K210 – Bs1do (tändskyddande beklädnad).

 

Brandisolering

Stål, betong, tunnlar och bärande träkonstruktioner

Som alternativ till brandskyddsmålning av bärande konstruktioner kan man även brandisolera med stenullsisolering eller olika typer av inklädnadsskivor, till exempel gips eller kalciumsilikat.
Brandteknisk dimensionering av brandskyddsmaterial beror på samma parametrar som vid dimensionering av brandskyddsfärg. Det vill säga typ av byggnad, statiskt utnyttjande samt F/A.
Brandskydd av ytskikt delas in enligt följande klassificeringar, exempelvis Europa Standard B-s1, dO (fd Ytskikt klass 1), tändskyddande beklädnad. Att brandskyddet av ytskikt inom en brandcell är optimerat, är avgörande för rökutveckling och brandspridning under brandens inledande skede.

Brandsektionering

TBT kan erbjuda montage av brand- och rökgardiner, branddörrar samt provisoriska sektioneringar med brandduk.

Systematiskt brandskyddsarbete

Det handlar om intern kontroll för att minska risken för olyckor

Statens räddningsverk har givit ut Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) Där framgår bland annat att ett skäligt brandskydd innebär att man även bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.
Detta avser såväl förebyggande arbete för att hindra att en brand uppstår, som att ha fungerande rutiner vid en eventuell brand.

Utbildade Brandskyddsledare

TBT har medarbetare som är utbildade Brandskyddsledare. De kan hjälpa er med allt från inventering, utbildning till ett heltäckande Systematiskt Brandskyddsarbete.
Kontakta oss gärna för mer detaljerad information samt kostnadsförslag.

Material för passivt brandskydd

 • TBT Firestop Compo – Marknadens enklaste produkt för brandtätning: en gipsbaserad brandskyddsmassa avsedd för brandtätning av genomföringar i bjälklag/väggar. Massan är godkänd för brandtätning i gipsväggar utan kortlingar i hålkanter.
  Läs mer
 • TBT Firestop 50 – En brandklassad akrylfog för brandtätning av fogar, hål och andra öppningar i brandcellsskiljande byggnadsdel, såsom vid montering av håldäckselement, schakt- och gipsväggar samt tekniska genomföringar för kablar, för rör och kanaler.
  Läs mer
 • TBT Firestop 110 – En expanderande brandklassad grafitfog för tätning av plaströr, kablar och öppningar i brandcellsskiljande byggnadsdelar, massiva byggnadsdelar (väggar och bjälklag) i lättbetong, betong tegel eller motsvarande samt lättväggar (gipsväggar).
  Läs mer
 • TBT Firestop Tunnel – En 1-komponentsmassa som är fuktighetsbeständig och brandskyddande i samma moment. Är flexibel även efter härdning. Rökgastät, åldersbeständig, temperaturbeständig mellan -30°c till +150°c. Den kan övermålas, antimögelbehandlad.
  Läs mer

PDF-dokument

Nyheter

Tunnel Léopold II aka Annie Cordy

The renovation works in the longest tunnel in Belgium are now completed! For us, it meant: 33 months of work… Läs mer

Gården

TBT hjälper Sparre Vreede Partners AB med deras projekt Gården i Uppsala, som är en nyproduktion av 33 lägenheter i… Läs mer

Cederhusen

TBT hjälper Veidekke Entreprenad AB med brandskyddsmålning av bärandekonstruktion samt brand och ljudtätning inom  Cederhusen. Cederhusen i Hagastaden kommer att… Läs mer

Pepparrotsbadet

Pepparrotsbadet i Enköping kommer bli ett familjebadhus med upplevelsedel, relaxavdelning, bubbellagun, och rutschkana. TBT hjälper Cobab med brandskydd av bärandestål… Läs mer

© TÄBY BRANDSKYDDSTEKNIK AB 2022