Om oss

Täby BrandskyddsTeknik är ett modernt kunskapsföretag inom brandskydd i alla typer av byggnader, tunnlar och annan infrastruktur. Med dokumenterade policies för arbetsmetoder, produkt- och materialval, kvalitetssäkring och miljötänkande kan vi ta ett professionellt ansvar för ett tryggt och säkert brandskydd. De flesta av våra kunder finns i Stockholm/Mälardalen, men vi kan även åta oss uppdrag i andra delar av Sverige. Inom området tunnlar åtar vi oss uppdrag över hela världen.

”Det handlar i grunden om förtroende för våra medarbetares kompetens, erfarenhet och ansvarskänsla. Och vi väljer bara leverantörer som delar vår syn på kvalitet och miljö.”

Arne Holm, Täby BrandskyddsTeknik

Arbetsmetoder

Våra väl dokumenterade arbetsmetoder har upprättats i enlighet med de riktlinjer som krävs för kvalitetssystem (ISO 9001) och miljöledningssystem ( ISO 14001). Vår egen policy för kundservice.

Miljö

I enlighet med Täby BrandskyddsTekniks miljöpolicy arbetar vi kontinuerligt för att minimera inverkan på miljön. Våra produkter innehåller inga hälsoskadliga ämnen.

Mer om miljö

Kvalitet

Vi på Täby BrandskyddsTeknik arbetar i enlighet med etablerade system för kvalitetsledning. Vi är kända för att erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet. Vi har lång erfarenhet av förebyggande och aktivt brandskyddsarbete och anlitas regelbundet av professionella kunder med höga krav. Vi samarbetar enbart med underleverantörer med motsvarande höga standard.

Service

Vi utför brandskyddsarbeten i bostäder, kommersiella fastigheter, offentlig verksamhet och anläggningar för infrastruktur. I samtliga fall eftersträvar vi maximal kundnöjdhet avseende kundanpassad information, rådgivning, leveranssäkerhet, kvalitet och service. För att säkerställa detta lägger vi stor vikt vid en kontinuerlig dialog med kunder och partners.

Så här jobbar vi

Det som framför allt skiljer Täby BrandskyddsTeknik från de flesta andra företag i branschen är att vi erbjuder all kunskap och alla produkter och tjänster inom såväl förebyggande som aktivt brandskydd.

Det ger oss en värdefull helhetssyn på ditt brandskydd, dels stora möjligheter att spara tid och pengar.

Dessutom lägger vi särskilt stor vikt vid kvalitet, service, miljö och andra hållbarhetsaspekter.

Kvalitetssäkrade metoder

Företaget har ett väl utarbetat kvalitetsledningssystem. Vi arbetar med marknadens samtliga förekommande typgodkända produkter vilket garanterar att föreskriven brandteknisk klass uppnås.

Till varje beställares projekt upprättar och ansluter vi, en objektspecifik kvalitetsdokumentation. I denna kvalitetsdokumentation redovisar vi egenkontroll av utförda arbeten, bygg-, miljödeklarationer och typgodkännandebevis.

Utförda arbeten märks upp, där det av märkningen framgår materialtyp, typgodkännandebevis, brandteknisk klass, datum för montaget samt signatur av montören. Även denna information finns att tillgå i kvalitetsdokumentationen.

Slutligen utfärdar vi intyg till er, att monterat brandskydd motsvarar ställda brandtekniska krav.

Så får vi gladare kunder

Vi på Täby BrandskyddsTeknik lägger stor vikt vid att förstå kundens behov och förutsättningar och anpassa vår rådgivning och våra rekommendationer om produkter och tjänster därefter. En kontinuerlig dialog med kunden är helt enkelt en viktig del av vår affärsidé.