Infrastruktur

Brandskydd i tunnlar

Kraven på brandsäkerhet är extra höga i tunnlar, bergrum, garage och andra utrymmen under jord. Täby BrandskyddsTeknik har världsledande kompetens inom detta område.

Brandsäkert under jord

Människor som färdas eller vistas i tunnlar och andra utrymmen under jord har rätt att ställa extra höga krav på förebyggande och aktiv brandsäkerhet.

TBT:s Tunnel-sektion har gedigen erfarenhet inom detta område, och ett nära samarbete med tunnelbyggare, samhällsplanerare, forskare, konsulter och tillverkare av moderna material, produkter och system för effektivt brandskydd.

Våra tjänster inom detta område inkluderar behovsinventering, planering, genomförande och samordning med avseende på såväl brandskydd som andra funktionella och rent estetiska aspekter i samband med tunnelarbeten.

Om brandskydd i tunnlar

Vid en brand upphettas den bärande betongen i tunneltak och väggar mycket snabbt. Inom några minuter kan temperaturen i betongen uppgå till närmare 1200°C. Den fukt som finns i betongens ytskikt förångas direkt, i övrigt söker den sig inåt och en stor del ansamlas vid armeringsjärnet. Fukten expanderar och betongen brister med explosionsartad kraft varvid tunneln i många fall rasar samman.

Att minimera risken för ett sådant förlopp är den i särklass viktigaste aspekten av brandskydd i tunnlar, och det är inom detta område Täby BrandskyddsTeknik har världsledande kompetens.

Världsledande kompetens inom brandskydd

Vi på TBT har världsledande kompetens inom brandskydd av tunnlar, och anlitas ofta av tunnelbyggare runt om i världen för att öka säkerheten och eliminera onödiga kostnader.

Utöver det livsviktiga arbetet med att brandsäkra själva betongen i tunnelns tak och väggar erbjuder vi alla förekommande produkter och tjänster för förebyggande och aktivt brandskydd i övriga konstruktioner.

Inom brandskydd kan vi hjälpa er med bl.a:

  • Brandisolering, brandmålning och sektionering
  • Rökgastunnlar och utrymningsdörrar
  • Nödbelysning, nöd-och utrymningskyltar mm
  • Larm, släckutrustning, första hjälpen mm.

Vi utför även

  • Bullerdämpande åtgärder
  • Estetisk behandling av alla normalt förekommande ytskikt, med eller utan underliggande brandskydd.

Referenser

Citytunneln i Stockholm

Citybanan är en ca 6 km lång järnvägstunnel som byggs under Stockholms innerstad på uppdrag av Trafikverket. Bygget startades efter flera års projektering 2009 och beräknas vara klart under 2016. Utöver de dubbla spårtunnlarna byggs bland annat en service- och räddningstunnel.

I början av 2014 anlitade Totalentrepenörerna Täby BrandskyddsTeknik för att se över brandskyddet och åtgärda eventuella brister i detta. Denna översyn resulterade i relativt omfattande ändringar i de ursprungliga planritningarna – inte bara för att säkerställa ett fullgott brandskydd, utan även för att eliminera onödiga kostnader.

I dessa videos kan du följa hur vi från Täby BrandskyddsTeknik arbetar med tunneluppdrag

YouTube video