Infrastruktur

TBT® anlitas ofta av entreprenörer i andra länder för att utföra brandskydd inom infrastruktur. Vi genomför även andra typer av funktionell och estetisk ytbehandling i utrymmen under jord.

”Tunnelbyggare i hela Europa och andra delar av världen anlitar TBT för inventering av behov, materialval och projektering samt utförandet av brandskydd. Vi utför även utrymningsdörrar, ljudabsorbenter samt estetisk inklädnad”

Konrad Aurin, Täby BrandskyddsTeknik

Referenser

 • Söderledstunneln västra röret, Stockholm, Sverige – brandskydd och bullerreducering, utveckling av alternativ lösning till ersatt brandskyddsspraymaterial, design och godkännandeprocess, installation 2011 (24 000 kvm)
 • Riddarfjärdsavfarten Stockholm, Sverige – tak i brandskyddstunnel, beläggning av tunnelväggar, utveckling av system för brandskydd och dränering för segmentskarvar 2012 (2 000 kvm)
 • Port of Miami Tunnel, USA – övervakning för brandskydd och arkitektonisk foder, 2012-2013
 • Tunnel Wagenladungsstraße Stuttgart, Tyskland – design och installation av passivt brandskydd, värmeisolering, underram, arkitektoniskt foder, beläggning, ljuddämpning – 2014 (10 000 kvm)
 • Södermalmstunneln, Stockholm, Sverige – design och installation av passivt brandskydd av betong- och stålkonstruktioner – 2014 (3 000 kvm)
 • Citybanan, Stockholm, Sverige – installation av 174 brandskyddsdörrar och ytterligare brandskydd och beläggning – 2014 -2015
 • Citybanan, Stockholm, Sverige – installation av 16 000 kvm brandskyddsskivor för betong- och stålkonstruktioner – 2014 -2015
 • Citybanan, Stockholm, Sverige – installation av brandskydd av tunga stålkonstruktioner och brandröjningskanal vid stationsområde Odenplan, 6 000 kvm 2014 – 2015
 • Bergisel Tunnel, Innsbruck, Österrike, installation av 19 000 kvm brandskydd och 12 000 kvm beläggning på den befintliga tunneln, 2015
 • Hämeenlinna Tunnel Finland, installation av brandskydd för tunneltaket under trafik, 7 700 kvm -2015
 • Station Markthalle, Hannover, Tyskland, design och installation av undertak av HPL över spåren. 250 kvm, 2015
 • Granfoss Tunnel, Oslo, Norge. Installation av brandskydd för tunneltak, väggar och brandskyddsfogar, 5.500 kvm, 2015-2016
 • Tunnel Stadlau Hirsch Stetten, Wien, Österrike, Installation av brandskydd för tunneltak, bullerabsorbering till tunnelväggar, bullerabsorption till rampväggar, 26 000 kvm brandskydd; 10 000 kvm bullerdämpning, 2015-2016
 • MART Tunnel, Abu Dhabi Airport, UAE, Installation av brandskydd för tunneltaket, 30 000 kvm, 2016/2017
 • Tunnel Adenauer Platz, Berlin, Tyskland, Installation av brandskydd för tunneltak och väggar, branddörrar och klaffar och kakelarbeten för tunnelväggar, 4 000 kvm, 2016/2017
 • Cityringen, Köpenhamn, Danmark, design och bygge av överspårsavgassystem, brandskyddsväggar och tak och nischöverdrag, 10 000 kvm 2017-2019
 • Ring 1, Esbo, Finland, installation av 30 000 kvm brandskydd för tunnelväggar och tak. 2017/2018
 • Ekebergtunneln, Oslo, Norge, installation av brandskydd för tunneltaket, 5 000 kvm 2017/2018
 • Tunnel Mils, Österrike, installation av 7 000 kvm brandskydd för tunneltak. 2018
 • Getingmidjan, Stockholm, Sverige, installation av brandskydd för tunneltak och väggar, 3 000 kvm 2018/2020
 • Tunnel Noitzmühle, Wels, Österrike, installation av brandskydd för tunnelväggar och tak och beläggning, 4 500 kvm, 2018
 • Gleinalmtunnel, Österrike, installation av brandskydd av tunnelportalerna, 600 kvm, 2019
 • Marieholmstunneln Göteborg, Sverige, installation av gjutna brandskyddspaneler, brandskyddsspray, brandskyddspaneler, brandskyddsfogar och målning av brandskydd, 18.000 kvm, 2016-2020
 • Renovering Leopold II Tunneln, Bryssel, Belgien, Design och installation av undertak för brandskydd. 55.000 kvm och 15.000 kvm kabelkanaler, arkitektonisk beklädnad 20.000 kvm, ljuddämpning 4.000 kvm 2019-2022
 • Festningstunnel Oslo, Norge, Installation av 18 500 kvm brandskyddspaneler för tunneltak och väggar, 2019-2020
 • Valerenga Tunnel Oslo, Norge, Installation av 4 500 kvm brandskyddspaneler för tunneltak och väggar, 2020-2021
 • Altstadt Ring Tunnel, München, Tyskland, Installation av 14 500 kvm brandskydd för tunneltak, 2020/2021
 • Tangent Mechelen, Belgien, Installation av 14 000 kvm väggbrandskydd och arkitektoniskt foder 2021/22
 • Götatunneln, Göteborg Schweden, Montering av brandskyddspaneler på extra betongtunnelliner 2021
 • Sydhavnen Metro Köpenhamn, Danmark, design och bygge av en gångbar avgaskanal, ca 3 000 kvm, 2022
 • Altstadt Ring Tunnel, München, Tyskland, installation av naturstensbeklädnad för tunnelramper och ljuddämpande paneler, 2022,
 • Altstadt Ring Tunnel, München, Tyskland, ytterligare brandskydd och metallverk för övervakningssystem, 2022
 • Tunnel Kortrijk, Belgien, design och bygge av bullerabsorberande och arkitektonisk beklädnad av tunnelväggar, 2022