Täby Brandskyddsteknik

TBT Firestop 50

En brandklassad akrylfog för brandtätning av fogar, hål och andra öppningar i brandcellsskiljande byggnadsdel, såsom vid montering av håldäckselement, schakt- och gipsväggar samt tekniska genomföringar för kablar, för rör och kanaler.

Produkten är godkänd av Byggvarubedömningen. Produkten har även VOC och LEED certifikat.

Syftet med VOC är att minska utsläppen av lättflyktiga organiska föreningar.

LEED är det miljöcertifieringssystem för byggnader som har störst spridning i världen.

© TÄBY BRANDSKYDDSTEKNIK AB 2022