Was ist systematischer Brandschutz?

Der systematische Brandschutz ist eine Form des aktiven Brandschutzes. Dies bedeutet, dass eine Organisation oder ein Unternehmen die Immobilie plant, kontrolliert und dokumentiert. Die allgemeinen Hinweise des Nationalen Rettungsdienstes zu Brandschutzarbeiten, SRVFS 2004:3, und das schwedische Recht regeln, wer für die Arbeit verantwortlich ist. Das heißt, wer ein Grundstück besitzt und darin ein Gewerbe betreibt, ist für die systematischen Brandschutzarbeiten verantwortlich.

Exempel på systematiskt brandskyddsarbete

Hur ska anställda agera om det börjar brinna?  Vet alla var återsamlingsplatsen är, eller vem som säkerställer att alla utrymt byggnaden? Och vad gör man om det visar sig ha varit ett falsklarm?

Ett systematiskt brandskyddsarbete handlar om att upprätta planer för hur man gör i farliga situationer – och att alla i organisationen känner till planen.

Vad, och hur mycket, som ska ingå i brandskyddsarbetet för just din byggnad beror på vad för typ av organisation eller verksamhet som bedrivs och hur stor den är. Vanliga exempel på innehållet i ett systematiskt brandskyddsarbete är:

  • Att det finns en brandskyddspolicy
  • Att det finns en person som är brandskyddsansvarig
  • Att regelbundna kontroller av brandskyddet genomförs
  • Upprätta regler och beredskap

Vi hjälper dig med ditt systematiska brandskyddsarbete

Vi på Täby Brandskyddsteknik hjälper dig i arbetet med ditt systematiska brandskyddsarbete. Våra brandskyddsutbildare kommer ut till dig där du verkar och hjälper dig att upprätta en plan för det systematiska brandskyddsarbetet.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att förebygga skador av eld och rök?