Wie feuerfest sind Ihre Mittagspausen wirklich?

Eine Baustelle muss mindestens so sicher sein wie die fertige Immobilie. An einem normalen Arbeitstag passiert auf einer Baustelle viel. Viele Subunternehmer verarbeiten unterschiedliche, mehr oder weniger brennbare Materialien. Manche Arbeitsschritte, wie zum Beispiel das Schweißen, bergen auch gewisse Risiken, mit denen meist vorbildlich umgegangen wird. Doch wenn es doch einmal zum Schlimmsten kommt und im Gebäude ein Brand ausbricht, ist der aktive Brandschutz selten so gut durchdacht wie im fertigen Gebäude. Die Evakuierungspläne sowie die Platzierung von Schildern, Feuerlöschern und anderen Geräten müssen beispielsweise im Laufe der Arbeiten an sich ändernde Bedingungen angepasst werden, damit alle das Gelände sicher evakuieren können.

Enkla problem måste också åtgärdas

”På stora byggen med många aktiva entreprenörer i gång samtidigt kan det i praktiken vara svårt att snabbt nå ut till alla. Utrymningslarmet måste enkelt kunna aktiveras av den som först upptäcker branden”, säger Christer Öberg som ansvarar för aktivt brandskydd hos Täby Brandskyddsteknik. ”Det är också viktigt med allt annat brandskydd som släckare, skyltning, 1:a hjälpen, hjärtstartare etc. Enkla problem som ändå måste åtgärdas.”

I många fall pågår byggprojektet i direkt anslutning till annan verksamhet, till exempel intill en kontorsbyggnad eller ett köpcentrum, vilket kräver särskilda åtgärder.

Viktigt att hålla kommersen igång

”I samband med den senaste utbyggnaden av Täby Centrum pågick handeln under lång tid för fullt, bara några meter från byggarbetsplatsen. Det hade varit helt oacceptabelt ur brandsäkerhetssynpunkt, om vi inte, tillsammans med beställaren, hade löst problemet genom att montera branddukar och andra temporära brandavskiljande konstruktioner.”

„Det är viktigt att hålla kommersen igång, men säkerheten måste komma först”, berättar Christer Öberg. ”Den gången löste vi problemet med en temporär åtgärd. Men varje projekt har sina egna praktiska förutsättningar.”

Vi hjälper dig med ditt kompletta brandskydd

Om det börjar brinna är det avgörande att man har förberett på rätt sätt för att minimera skadorna. Täby BrandskyddsTeknik erbjuder ett komplett brandskydd – både aktivt och passivt.

Har du frågor om hur vi kan hjälpa dig?