Was ist mit Ihrem Brandschutz passiert, als die Handwerker vorbeikamen?

Ein kleiner Ausrutscher kann ein Vermögen kosten. Wie Sie wissen, müssen alle neuen oder renovierten Gebäude über einen zugelassenen Brandschutz verfügen. Und jedes Mal, wenn Sie eine Wand versetzen, Kabel oder Rohre neu verlegen oder andere Geräte installieren, sind Sie als Grundstückseigentümer oder -verwalter dafür verantwortlich, den Schutz wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Det låter kanske självklart, men vi vet att det inte alltid fungerar så. Vi flyttar och bygger om våra kontor och lager betydligt oftare än vi gjorde förr. Aldrig förr har så många kablar dragits om, aldrig förr har hantverkare varit så tidspressade, och aldrig förr har så många varit så angelägna om att hålla budgeten. Du är juridiskt ansvarig, men handen på hjärtat, är du helt säker på att alla krav uppfylldes vid varje ingrepp i dina väggar och tak?

”Det behöver inte alls vara fråga om slarv,“ säger Thomas Wallén som är specialist på förebyggande brandskydd hos Täby Brandskyddsteknik. „När både uppdragsgivaren och hantverkaren själv dessutom tror att de kan brandskydd ökar riskerna för att stora brister aldrig blir åtgärdade. En aldrig så skicklig rörmokare, elektriker eller byggmästare har som regel begränsade kunskaper om brandtätning, brandskyddsisolering, brandskyddsmålning och andra livsviktiga arbetsmoment.”

En brandskyddsaspekt som inte får underskattas är rent psykologisk. Thomas Wallén igen:

”De flesta människor råkar sällan eller aldrig ut för en brand i sin egen fastighet, och det leder i praktiken till känslan att ’det där händer aldrig mig’. Det gör naturligtvis att information om brandrisker blir än viktigare.”

När inventerade du ditt brandskydd senast?

En viktig sak att tänka på i sammanhanget är, hur många väggar som har flyttats, och vilka ingrepp som har gjorts i väggar, golv och tak.

Men det handlar inte enbart om fysiska ingrepp. Även de bästa material åldras, och kraven har inte alltid varit lika hårda som de är idag. Så, vad kan du då göra för att både du och ditt försäkringsbolag ska vara nöjda med ditt förebyggande brandskydd?

”Enligt lagen om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad, och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3), står att ett skäligt brandskydd innebär att man även bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Detta gäller både att arbeta förebyggande, för att så långt det går hindra att en brand uppstår, men också med de delar som måste fungera vid en eventuell brand.

Källa: www.msb.se

Ett första enkelt steg är att tala med någon som har tillräcklig kunskap om de vanligaste bristerna, om material och metoder, och om hur man enklast rättar till de brister som eventuellt finns.

”Det kan också vara ett bra tillfälle att se över fastighetens aktiva brandskydd. Utrymningsplaner, skyltar, rökluckor, sprinklersystem och brandsläckare till exempel”, föreslår Christer Öberg, ansvarig för aktivt brandskydd hos Täby Brandskyddsteknik.

Vi hjälper dig med ditt kompletta brandskydd

Om det börjar brinna är det avgörande att man har förberett på rätt sätt för att minimera skadorna. Täby BrandskyddsTeknik erbjuder ett komplett brandskydd – både aktivt och passivt.

Har du frågor om hur vi kan hjälpa dig?