Hur brandsäkra är dina lunchraster egentligen?

En byggarbetsplats ska vara minst lika trygg som den färdiga fastigheten. Det händer mycket på ett bygge under en vanlig arbetsdag. Många underentreprenörer hanterar olika, mer eller mindre brandfarliga material. En del arbetsmoment, som svetsning, medför dessutom vissa risker som oftast hanteras på ett föredömligt sätt. Men om och när det värsta ändå inträffar, och brand uppstår på bygget, är det aktiva brandskyddet sällan lika genomtänkt som i den färdiga byggnaden. Utrymningsplanerna liksom placering av skyltar, släckare och annan utrustning måste till exempel anpassas till förändrade förutsättningar i takt med att arbetet fortskrider, så att alla kan utrymma lokalen på ett säkert sätt.

Enkla problem måste också åtgärdas

”På stora byggen med många aktiva entreprenörer i gång samtidigt kan det i praktiken vara svårt att snabbt nå ut till alla. Utrymningslarmet måste enkelt kunna aktiveras av den som först upptäcker branden”, säger Christer Öberg som ansvarar för aktivt brandskydd hos Täby Brandskyddsteknik. ”Det är också viktigt med allt annat brandskydd som släckare, skyltning, 1:a hjälpen, hjärtstartare etc. Enkla problem som ändå måste åtgärdas.”

I många fall pågår byggprojektet i direkt anslutning till annan verksamhet, till exempel intill en kontorsbyggnad eller ett köpcentrum, vilket kräver särskilda åtgärder.

Viktigt att hålla kommersen igång

”I samband med den senaste utbyggnaden av Täby Centrum pågick handeln under lång tid för fullt, bara några meter från byggarbetsplatsen. Det hade varit helt oacceptabelt ur brandsäkerhetssynpunkt, om vi inte, tillsammans med beställaren, hade löst problemet genom att montera branddukar och andra temporära brandavskiljande konstruktioner.”

”Det är viktigt att hålla kommersen igång, men säkerheten måste komma först”, berättar Christer Öberg. ”Den gången löste vi problemet med en temporär åtgärd. Men varje projekt har sina egna praktiska förutsättningar.”

Vi hjälper dig med ditt kompletta brandskydd

Om det börjar brinna är det avgörande att man har förberett på rätt sätt för att minimera skadorna. Täby BrandskyddsTeknik erbjuder ett komplett brandskydd – både aktivt och passivt.

Har du frågor om hur vi kan hjälpa dig?