Så hjälper Veolia landstinget att brandsäkra Stockholms sjukhus

3 december 2015
|

”Livsviktigt att ha en helhetssyn på förebyggande och aktivt brandskydd”.

Vi träffar Mats Eklöv, projektledare på Veolia, i ett fullbelamrat krypin under Handens närsjukhus strax söder om Stockholm. Det är ingen tillfällighet. Mats och hans team ansvarar för allt tekniskt underhåll vid tre av Stockholms landstingsägda sjukhus – Haninge, Dalen och Nacka – plus ett antal mindre fastigheter med koppling till verksamheten. De ansvarar även för allt brandskydd – såväl förebyggande som aktivt.

”Det ställs betydligt hårdare krav på effektivt brandskydd inom sjukvården än i de flesta andra fastigheter. Även liggande patienter måste snabbt kunna föras i säkerhet om brand eller rökutveckling uppstår”, förklarar Mats. ”Det är också en ovanligt krävande miljö att jobba i. Här finns till exempel känsliga instrument, brandfarliga kemikalier, medicinska gaser och andra saker som vi måste ta hänsyn till vid det minsta ingrepp i fastigheten. Dessutom har vi hela tiden pressen på oss att störa verksamheten så lite som möjligt.”

Minimera avbrott i verksamheten

Att stänga en avdelning för ombyggnad, reparationer eller förbättrat brandskydd påverkar både vårdköer och kostnader.

Mats Eklöv har ständigt många järn i elden. Vid vårt besök hade han och hans medarbetare 59(!) olika projekt på agendan. Samtidigt kontrolleras all brandskyddsutrustning regelbundet enligt ett ständigt rullande schema. Branddörrar ska till exempel kollas och vid behov tätas, led- och nödljusarmaturer ska vara hela och brandsläckare vara i perfekt skick.

Lagen om Systematiskt BrandsskyddsArbete (SBA) sätter ramarna för vilka allmänna krav som måste uppfyllas, till detta kommer ett särskilt regelverk för sjukhus.

Driftpersonalen går regelbundet igenom alla tänkbara utrymmen inom de olika fastigheterna, kontrollerar och åtgärdar det som behövs, och när man kommit igenom hela varvet är det bara att börja om igen.

Gamla byggnader och nya krav

”Många av våra byggnader börjar bli gamla, och kraven på brandsäkerhet har skärpts rejält sedan de byggdes. Så det finns alltid något för oss att göra.”

Varje gång någon borrar upp en genomföring för en el-, data- eller telekabel, ofta bara några millimeter i diameter, måste hålet brandtätas. På ett modernt sjukhus blir det många hål under ett år.

Ibland handlar det om betydligt större jobb. Nyligen brandtätades till exempel avloppssystemet vid Handens sjukhus, ett jobb som tog 2-3 veckor. Så fort ett jobb som på något sätt påverkar brandsäkerheten sträcker sig över mer än en dag ska det finnas en speciell brandsäkerhetsplan. Och under hela det pågående arbetet måste ett fullgott brandskydd återställas varje natt för att uppfylla de rigida kraven.

Specialkunskap och resurser

”Vi klarar det mesta av det dagliga arbetet med egen personal, till exempel löpande översyn och kontroller samt enklare brandskydd. Men så snart det handlar om lite större jobb tar vi oftast hjälp av en underleverantör med specialkunskap och de resurser som krävs för att klara av jobbet så snabbt som möjligt. Täby brandskyddsteknik hjälper oss både med förebyggande och aktivt skydd”.

”Jag ser det mer som att vi bedriver sjukvård”

Mats Eklöv har nästan 30 års erfarenhet av underhåll, renovering och ombyggnad av sjukhus, och under de senaste 10-15 åren har allt mer vikt lagts vi ett effektivt brandskydd.

”Jag ser mig inte i första hand som tekniker”, säger Mats. ”Vi är med och bedriver sjukvård – det är det som är så speciellt med det här jobbet. Vi tar vår del av ansvaret för både patienterna, vårdköerna och skattebetalarnas pengar. Jag kan inte tänka mig ett mer meningsfullt jobb.”

Veolia är en internationell koncern med mer än 300 000 anställda i 48 länder. De tre sjukhusen ägs av Stockholms läns landsting och det helägda dotterbolaget ansvarar för förvaltningen.