”Felmonterade hänvisningskyltar kan göra din byggnad livsfarlig”

3 maj 2016
|

Livsviktig information för dig som bygger och förvaltar hus.

Alla byggentreprenörer och fastighetsägare vet att byggnader enligt lag måste ha ett tillförlitligt förebyggande brandskydd i form av brandtätning, brandskyddsmålning mm, och dessutom ett aktivt brandskydd anpassat för den verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Det som de flesta först tänker på när det gäller det aktiva brandskyddet är förmodligen väl valda och strategiskt placerade brandsläckare som dessutom kontrolleras med regelbundna intervaller. Minst lika viktigt är dock att det finns genomtänkta och väl synliga utrymningsvägar.

Från offentliga lokaler till vägtunnlar

”Alla byggnader, oavsett verksamhet, som har fler än åtta våningsplan måste ha en effektiv nödbelysning och skyltar som fungerar och visar vägen även när strömmen har gått”, säger Bengt Lundin som ansvarar för aktivt brandskydd hos Täby Brandskyddsteknik.”

Detsamma gäller alla lokaler som saknar dagsljusinsläpp eller är svåra att hitta i. Eller där man kan förvänta sig att personer som vistas där har begränsad lokalkännedom. Vilket inkluderar de flesta offentliga lokaler. Bengt räknar upp ett antal konkreta exempel:

”Samlingslokaler, vårdanläggningar, hotell och lokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker om det skulle bli fel på den ordinarie belysningen. Hissar, drift- och skötselutrymmen. Kemisk industri, kemiska och biologiska laboratorier. Kylda livsmedelslokaler och oorganisk ytbehandling. Och väg- och spårtunnlar, för att ge ett par lite mer speciella exempel.

Säker funktion även vid strömavbrott

Täby Brandskyddsteknik rekommenderar att man använder strategiskt placerade hänvisnings- och ledljusarmaturer som är fast inkopplade på elnätet, och som dessutom har ett inbyggt batteri som automatiskt tar över vid ett strömavbrott.

”För att vara helt säkra på att det fungerar när det verkligen gäller använder vi i största mån armaturer vid våra installationer. Det är alldeles för många efterlysande skyltar ute som är felmonterade och inte blir belysta på rätt sätt för att fungera i en strömlös situation. Detta innebär att den efterlysande effekten blir väldigt svag”, förklarar Bengt Lundin.

Det går aldrig att få ett lika effektivt ljus från en efterlysande skylt, jämfört med vad man får ut av en armatur.

För mer detaljerad information om regler kring nödbelysningsarmaturer i olika typer av lokaler, kontakta gärna Täby Brandskyddsteknik eller besök fsn.nu