Stöbich brandskyddsprodukter

Stöbich rökgastät brandgardin

Vi på TBT är stolta samarbetspartners med Stöbich och tillsammans skapar vi en trygg och brandsäker plats. Det är främst röken som dödar när det brinner och det innebär att extra täta och rök- och brandgardiner ofta föreskrivs till sjukhus och andra offentliga lokaler, som har en hög mänsklig närvaro. Det finns dock en begränsad kunskap om vilka produkter inom brandgardiner och brandjalusier som uppfyller följande klasser - Sa - Sm. Det handlar inte bara om att det är duk och lameller som ska vara extra täta, utan det är även viktigt att sidoguider, kasetter och bottenprofiler är godkända. Tillsammans med Stöbich erbjuder vi på TBT ett komplett sortiment av produkter som uppfyller kraven. Du kan läsa mer genom att ladda hem Stöbich broschyr eller kontakta oss på TBT så vägleder vi dig till rätt produkt.

Rökgastäta brandgardiner från Stöbich

Vi på TBT, Täby BrandskyddsTeknik, är stolta samarbetspartners med Stöbich och de olika rökgastäta brandgardinerna som finns är:

Fiberseal rökgastät brandgardin från StöbichFiberseal Sa/Sm E90 

Fiberseal Sa/Sm E90 är en extra tät brand- och rökgastät gardin med 230 VAC Motor. Den har typ Fiberseal,

  • protex 1100 A2
  • sidoguider 10E med stångföring
  • styrskåp AM-S-EV+PP1 med inbyggd batteribackup för uppehållande vid kortare strömavbrott.

Kassett, sidoguider och bottenprofil är tillverkade i galvaniserad stålplåt ­– som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt. Denna rökgastäta brandgardin är CE märkt enligt

  • EN 16034:2014
  • EN 13241:2003+A2:2016.

Fiberseal rökgastät brandgardin från StöbichFiberseal Sa/Sm EW90 

Fiberseal Sa/Sm EW90 är en extra tät brand- och rökgastät gardin med 230 VAC Motor. Den har typ Fiberseal,

  • heliotex EW90
  • sidoguider 10E med stångföring
  • styrskåp AM-S-EV+PP1 med inbyggd batteribackup för uppehållande vid kortare strömavbrott

Kassett, sidoguider och bottenprofil är tillverkade i galvaniserad stålplåt ­– som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt. Denna rökgastäta brandgardin är CE märkt enligt

  • EN 16034:2014
  • EN 13241:2003+A2:2016.

Vill du veta mer om Stöbich rökgastäta brandgardiner

Välkommen att kontakta oss för din brandsäkerhet.