Aktivt brandskydd

Brandskyltar

TBT erbjuder ett heltäckande program av skyltar – från utrymningsskyltar till taktila skyltar. Vi hjälper dig också med specialtillverkade skyltar för olika ändamål. Våra brandskyltar är godkända enligt AFS 2008:13 och ISO 7010.

Så används brandskyltar

Med skyltar märker man ut, informerar och visar vägen till utrymningsvägar och brandsläckare.

Brandskyltar är en förebyggande åtgärd som enligt lag måste finnas på plats och vara anpassade enligt lokalens verksamhet och förutsättningar. Att de är strategiskt placerade är en förutsättning för att syftet ska uppfyllas.

Enligt lag ska det alltid finnas en effektiv nödbelysning som visar vägen ut i utrymmen som saknar ljusinsläpp eller i lokaler där man inte kan förvänta sig att besökare hittar (gäller därmed i princip i alla offentliga lokaler). Det gäller även när strömmen har gått. Det gäller också för alla byggnader som har fler än åtta våningsplan.

Det går aldrig att få ett lika effektivt ljus från en efterlysande skylt, jämfört med vad man får ut av en armatur. Det vi på TBT rekommenderar är att man använder strategiskt placerade hänvisnings- och ledljusarmaturer som är fast inkopplade på elnätet, och som dessutom har ett inbyggt batteri som automatiskt tar över vid ett strömavbrott.

Stort utbud av skyltar

Brandskyltar används för att visa placering av exempelvis brandskyddsutrustning, återsamlingsplatser eller branddörrar. Genom oss kan du beställa alla de vanligt förekommande skyltarna, till exempel:

  • Utrymningsskyltar – Är i regel gröna med vita piktogram föreställande en människa och pilar som pekar ut utrymningsvägens riktning.
  • Brandskyltar – Oavsett vilken typ av brandsläckare du har så bör den märkas ut med en röd skylt med vita symboler. Med tillägg kan du klargöra vilken sorts släckare du har.

Behöver din verksamhet specialanpassade skyltar? Vi hjälper dig gärna. Skyltarnas utformning regleras enligt arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2008:13 ”Skyltar och Signaler”.

Vi kan också hjälpa dig med andra typer av skyltar, bland annat påbudskyltar, varningsskyltar och trivselskyltar. Många människor har någon grad av nedsatt synförmåga, och för att kunna orientera sig behöver de rätt anpassat stöd. För det syftet finns taktila skyltar, som präglas med blindskrift eller upphöjda symboler. Att skylten har tydligt kontrasterande färger är också en viktig faktor för tillgängligheten.

AFS 2008:13 – Skyltar & Signaler

Läs mer

Vems ansvar är det att det finns brandskyltar?

Kraven ska ställas på fastighetsägaren, men även på den som använder lokalerna, exempelvis den som hyr. Det regleras enligt lagen om skydd mot olyckor. Vem som bär ansvaret ska framgå i till exempel hyresavtalet.

Har du frågor om brandskyltning? Vi hjälper dig gärna – välkommen att kontakta oss!