Aktivt brandskydd

Branddörrstängning

Täby BrandskyddsTeknik erbjuder en effektiv och säker branddörrstängning. I vårt automatiska system ingår en kontrollenhet, rökdetektorer, dörrmagneter och dörrstängare. När rök når någon av detektorerna tänds lamporna på kontrollenheten, strömmen till magneten bryts varpå branddörrarna stängs.

TBT:s system för branddörrstängning

TBT installerar automatisk branddörrstängning på alla typer av branddörrar. Placering av detektorer och om siren ska anslutas anpassar vi enligt kundens behov och förutsättningar.

Med automatisk branddörrstängning från Täby BrandskyddsTeknik har man ett system som är ständigt aktiverat. Detektering av brand och stängning av dörr sker per automatik.

Systemet består av:

  • Rökdetektorer
  • Magneter
  • Strömbrytare
  • Kontrollenhet

Därför är automatisk branddörrstängning viktigt

Branddörrarnas funktion är att förhindra branden från att sprida sig, den kan ”stängas in” och därmed bli enklare att få kontroll över.

Det är inte ovanligt att dörrarna ställs upp med hjälp av en kil, i syfte att vädra eller för att öka framkomligheten av en eller annan anledning. Tyvärr handlar det oftast om bristande insikter i branddörrens betydelse för att hindra spridning av rök och eld, och hur värdefullt ett fungerande system är för att rädda liv och egendom. Med automatisk branddörrstängning kan dörren ställas upp utan att utgöra en risk i händelse av brand.