Aktivt brandskydd

Brand & Rökgardiner

Behöver du dela av stora öppna ytor som saknar fasta brandväggar? Det är möjligt med brand- och rökgardiner. Täby BrandskyddsTeknik projekterar och genomför installationer i enlighet med individuella önskemål och lokala förutsättningar.

Täby BrandskyddsTeknik tillhandahåller brand- och rökgardiner för att skydda byggnader mot eventuell brand, farlig rök och att gaser sprids. Gardinerna är tillverkade i ett speciellt tyg som är brandklassade i:

 • E­: kan skydda öppningar upp till 30 meter
 • EW: brandgardin med säkerhetsavstånd
 • EI (den vanligaste klassningen): en kombination av E-klassad gardin och ett sprinklersystem.


Brandgardiner

Brandgardiner är oftast monterade i taket och är tillverkade av brandtät textil som vanligtvis förvaras i en kassett. När en brand utlöses i byggnaden aktiveras brandgardinen. Den är konstruerad för att kunna stängas automatiskt när en signal från ett brandlarm eller en rökdetektor utlöses. Brandgardiner är avsedda för att effektivt kunna skydda mot brand. De är konstruerade för att:

 • klara av en viss brandintensitet
 • höga temperaturer
 • bilda skyddande barriärer mot eld och rök


Rökgardiner

Rökgardinernas uppgift är att begränsa spridningen av de farliga gaser som uppstår vid en brand i en byggnad. En rökgardin fungerar enligt samma tekniska princip som en brandgardin. Det är gardiner som det går att gå igenom för att enkelt kunna evakuera. Det finns även sektionerade rökgardiner som effektivt

 • ringar in rökutvecklingen
 • hindrar den från att spridas.

Var behövs brand- och rökgardiner? 

Brand- och rökgardiner behövs oftast på stora och öppna ytor, där det på grund av användningsområdet inte går att bygga väggar för att öka byggnadens brandsäkerhet. Samtidigt är det dock viktigt att skydda människor, lokaler och materiella föremål. Gardinerna behövs därför i lokaler såsom:

 • industrilokaler
 • offentliga miljöer; köpcentrum och biografer
 • kommunala byggnader
 • sjukhus.

Brandgardiner räddar liv – beställ dina brandgardiner från Stöbich hos TBT

En eventuell brand utgör alltid en betydande risk för människor och egendom. För att förbättra brandsäkerheten och minska spridningsrisken så har brandgardiner blivit en viktig teknologisk lösning.

Brandgardiner är avancerade system som har utformats för att hindra att eld och farlig rök sprider sig genom byggnader. Brandgardiner installeras oftast i stora öppna utrymmen där det finns estetiska krav.

Brandgardiner minskar effektivt spridningen av branden och räddar liv och egendom. Varmt välkommen att kontakta Täby Brandskyddsteknik så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med brandgardiner.

 

Rökgardiner räddar liv – beställ dina rökgardiner från Stöbich hos TBT

Rökgardiner är ett effektivt brandskyddssystem som utgör ett skyddande skikt mot rökspridning vid en brand. Deras snabba och automatiska aktivering hjälper till att minimera riskerna för brandrelaterade skador och att rök sprids. Rökgardiner räddar liv genom att säkerställa sikt och tillträde vid utrymning.

Varmt välkommen att kontakta Täby Brandskyddsteknik så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med rökgardiner.