Aktivt brandskydd

Brand- och utrymningslarm

När skadan redan är skedd och rökutvecklingen eller eldsvådan är ett faktum är det enda viktiga att utrymma lokalerna och koppla in släckningsarbetet så fort som möjligt. Genom att installera ett effektivt brand- eller utrymningslarm möjliggör man för en tidig upptäckt av brand som man därmed kan ta kontroll över. TBT erbjuder brandlarmscentral och olika typer av brandlarm.

Brandvarnare

Brandlarmscentral

Vi på TBT hjälper din organisation med serviceavtal för tjänster och service av anläggningen, genom att teckna ett årligt serviceavtal. Vår brandlarmscentral erbjuder flera avancerade funktioner, samtidigt som det är enkelt att installera, programmera och använda. Centralen får information från flera sektioner samtidigt, och styr larm och branddörrar. Vi på TBT har dessutom ett brett urval av kompletterande innehåll, som konventionella detektorer, larmknapp, audiovisuell varning och mer. Vi hjälper dig gärna med att utforma rätt anläggning för dig och din verksamhet.

Vårt utrymningslarm är idealiskt för lokaler som saknar krav på adresserbara system, exempelvis:

  • Skolor
  • Förskolor
  • Restauranger
  • Kontor
  • Butiker
  • Andra offentliga byggnader

Brandlarm eller automatiskt brandlarm?

Brand- eller utrymningslarmets funktion är att varna människor som befinner sig i en byggnad, i syfte att få dem att utrymma byggnaden. Ljudet består oftast av sirener, men ibland förekommer talade meddelanden.  De flesta är nog bekanta med brandlarmet som startas genom att man trycker på en larmknapp.

Automatiska larm använder detektorer som känner av rök och brand. Det automatiska larmet startar sedan utrymningslarm och skapar ofta också kontakt med räddningstjänsten.

Krav på utrymningslarm

Vid nybyggnation är det idag krav på automatiskt brandlarm i alla lokaler där människor sover, som bostäder, hotell och vårdanläggningar. I byggnader där många människor samlas finns krav på att utrymningslarm ska finnas.