Täby Brandskyddsteknik

 • Ditt aktiva brandskydd

”Det finns betydande fördelar med att ha tillgång till alla produkter, system och tjänster en brandsäker fastighet kräver – allt på ett och samma ställe.”

Thomas Wallén, Aktivt brandskydd

 

TBT erbjuder ett komplett program av produkter och tjänster för ett aktivt brandskydd och ett systematiskt brandskyddsarbete. Från utrymningsplaner för fastigheter och byggplatser till larm och släckutrustning, skyltar, nödbelysning, rökluckor och första hjälpen.

RÄDDA LIV

Utrustning för åtgärder vid plötsligt hjärtstopp finns idag i de flesta offentliga utrymmen och borde även vara självklart på både byggarbetsplatser och kontor, lagerlokaler mm. Vi kan hjälpa dig med både val av utrustning, placering och utbildning av din personal.

LARMA OCH AVGRÄNSA

Vi har ett komplett utbud av effektiva larm och avgränsning av brand och rök, inklusive:

 • Brandlarmcentraler
 • Brand- och utrymningslarm
 • Brandgardiner
 • Branddörrar
 • Rökluckor
 • Kontroll och service av befintlig utrustning
 • Årsavtal

SLÄCKA

Vi hjälper dig välja, dimensionera och placera den släckutrustning som ger dig bästa möjliga skydd om brand uppstår i dina lokaler:

 • Pulversläckare
 • Skumsläckare
 • Koldioxidsläckare
 • Fettbrandsläckare
 • Pulversprinkler
 • Brandposter
 • Släcksystem
 • Kontroll och service av befintlig utrustning
 • Årsavtal

HITTA UT

Vi skräddarsyr lösningar för enkel utrymning, utan att detta begränsar lokalens användbarhet och trivsel:

 • Utrymningsplaner och annan information
 • Efterlysande utrymningsskyltar
 • Hänvisnings- och ledbelysning
 • Enkelt avhjälpta hinder
 • Trapsstegsmarkeringar mm mm.
 • Kontroll och service av befintlig utrustning
 • Årsavtal

Släckutrustning

TBT lagerför ett brett program av godkända pulver-, skum- och koldioxidsläckare, samt reservdelar och tillbehör till dessa.

Skyltar

TBT erbjuder ett heltäckande program av skyltar – från nöd-, påbuds- och varningsskyltar till transport-, ordnings-, trivsel- och taktila skyltar. Se vår katalog för mer detaljerad information. Vi kan även hjälpa till med specialtillverkade skyltar för olika ändamål.

Nödbelysning, nöd- och hänvisningsarmaturer

TBT erbjuder rådgivning och marknadsledande produkter inom detta område. Sortimentet bygger på framtidens ljusteknik – LED. Vi strävar efter effektiv energianvändning, funktionell och estetisk design, samt miljöanpassade produkter. Oavsett placering och underlag/ytor har vi alltid en produkt som passar.

Brand- och utrymningslarm

Vår konventionella brandlarmscentral erbjuder en rad avancerade funktioner samtidigt som den är enkel att installera, programmera och använda. Detta utrymningslarm är idealiskt för lokaler där det inte ställs krav på adresserbara system (skolor, daghem, restauranger, kontor, butiker, offentliga byggnader mm).
Centralen kan kompletteras med tillbehör som konventionella detektorer, larmknappar, audiovisuell varning mm. TBT tecknar efter installation av detta gärna ett årligt serviceavtal på anläggningen.

Brand- och rökgardiner

Brand- och rökgardiner tillåter att större öppna ytor ej behöver delas av med fasta brandväggar. TBT:s Brand- och rökgardiner finns till exempel monterade i taket på stora passagerarutrymmen på Arlanda flygplats för att förhindra spridning av en uppkommen brand i lokalerna.
Vi på Täby Brandskyddsteknik kan projektera och genomföra sådana installationer i enlighet med individuella önskemål och lokala förutsättningar.

Branddörrstängning

Systemet består av TBT-kontrollenhet, rökdetektorer, dörrmagneter och en eller flera rökdetektorer ansluts till TBT-kontrollenhet. När rök når någon av detektorerna tänds larmlampan på kontrollenheten, strömmen bryts till magneterna och branddörrarna stängs. TBT tillhandahåller olika lösningar för olika dörrar.

Rökluckor

Fungerande rökgasventilation minimerar skador i händelse av brand. Rökluckor monteras vanligtvis i trapphus, såväl i flerbostadshus som i industrier och andra lokaler.
Rökluckor finns i många olika storlekar, utseenden samt alternativ för styrning.
TBT har i sitt sortiment även en kassettlucka som oftast används i samband med renovering i trapphus och , till skillnad från de övriga, öppnas nedåt.

Enkelt avhjälpta hinder

TBT kan hjälpa till att identifiera och åtgärda olika former av ”enkelt avhjälpta hinder”. Det kan till exempel handla om att ta fram och applicera golv- och trappstegsmarkering, glas och dörrmarkeringar mm mm.

Första hjälpen och hjärtstartare

Brandsläckare och ett första hjälpen-kit är en självklar livräddare på de flesta arbetsplatser idag. Det borde hjärtstartare också vara. Hjärtstartaren guidar användaren med röst och symboler eller text, och ger användaren vägledning om lämpliga åtgärder.
TBT utvärderar behov och lämplig placering och levererar och installerar moderna hjärtstartare och den information och utbildning som behövs.
TBT levererar även ett praktiskt sortiment av första hjälpen-kits från marknadsledande Cederroths, lämpliga för både byggarbetsplatser och färdigbyggda lokaler.

Systematiskt brandskyddsarbete

Här följer ett utdrag från Brandskyddsföreningens officiella hemsida:

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt för att förebygga brand.

SBA gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.
Dagens krav enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § anger i princip att ansvaret för att vidta förebyggande faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning. Läs mer under rubriken lagar och regler.

Vi på Täby Brandskyddsteknik hjälper gärna till med utbildning och information om SBA.

Nyheter

Tunnel Léopold II aka Annie Cordy

The renovation works in the longest tunnel in Belgium are now completed! For us, it meant: 33 months of work… Läs mer

Gården

TBT hjälper Sparre Vreede Partners AB med deras projekt Gården i Uppsala, som är en nyproduktion av 33 lägenheter i… Läs mer

Cederhusen

TBT hjälper Veidekke Entreprenad AB med brandskyddsmålning av bärandekonstruktion samt brand och ljudtätning inom  Cederhusen. Cederhusen i Hagastaden kommer att… Läs mer

Pepparrotsbadet

Pepparrotsbadet i Enköping kommer bli ett familjebadhus med upplevelsedel, relaxavdelning, bubbellagun, och rutschkana. TBT hjälper Cobab med brandskydd av bärandestål… Läs mer

© TÄBY BRANDSKYDDSTEKNIK AB 2022