Aktivt brandskydd

Ett aktivt brandskydd upptäcker branden i tid. Med ett komplett aktivt brandskydd säkerställer man att detektera, varna, utrymma, rök-evakuera och begränsa branden – när faran är framme. Det mest gynnsamma är när aktivt- och passivt brandskydd kompletterar varandra.

När liv och egendom står på spel är det mycket viktigt att man har ett funktionellt brandskydd. I första hand tänker de flesta kanske på brandlarm, och i andra hand sprinklersystem som aktiva former av brandskydd. Men faktum är att det finns många fler aspekter av ett aktivt brandskydd.

Täby BrandskyddsTeknik erbjuder ett komplett utbud av produkter och tjänster för ett aktivt brandskydd och ett systematiskt brandskyddsarbete.

Produkter inom aktivt brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete och första hjälpen

Täby BrandskyddsTeknik erbjuder information, utbildning, planering samt kontroll av brandskyddsarbetet. Metodiskt går vi igenom vad som krävs och att alla berörda har kunskap för att förebygga och begränsa skador vid en brand.

 

Allt inom aktivt brandskydd

Vill du veta mer om aktivt brandskydd?

Vi hjälper er gärna med erat aktiva brandskyddsarbete!