Ett komplett brandskydd

Om det börjar brinna är rätt förberedelser avgörande för att minimera skadorna. Täby BrandskyddsTeknik är helhetsleverantörer inom kvalitetssäkrat brandskydd för alla typer av byggnader, tunnlar och annan infrastruktur. Önskar ni ett kostnads- och tidseffektivt helhetsgrepp över ert brandskydd?

Förebyggande

Passivt brandskydd

Passivt brandskydd handlar om brandtätning, brandisolering, brandskyddsmålning, brandinklädnad samt brandsektionering. För ett kostnadseffektivt brandskydd: rådfråga våra experter i ett tidigt skede.

Utrustning

Aktivt brandskydd

Vi tillhandahåller alla sorters produkter för ett aktivt brandskydd, vilket innebär brandsläckare, utrymningsskyltar, utrymningsplan, brandvarnare, dörrstängare m.m. Vi erbjuder inventering, brandskyddsbeskrivning samt skräddarsydda utbildningar efter era behov.

olika brandslackare

Infrastruktur

Brandskydd i tunnlar

Täby BrandskyddsTeknik har lång erfarenhet av projektering och utförande av brandskyddsåtgärder vid tunnelbyggande över hela världen. Dessa tunnlar finns i alla möjliga typer av infrastrukturer; bergrum, tunnelbanestationer, eller delar av hus etc.

Referensprojekt

En kontinuerlig dialog med kunden är en viktig del av vår affärsidé

”Med rätt kunskap och förebyggande åtgärder kan du minimera risken för dyrbara fel och förseningar i såväl nybyggnation som ROT-projekt. Och som fastighetsägare, byggentreprenör eller konsult vet du att ett fullgott brandskydd kan spara både liv och stora ekonomiska värden. Även under själva byggprocessen.”

Patrik Ljungmark, VD, Täby BrandskyddsTeknik AB